Envega
Veiligheidscoördinatie

VeiligheidscoördinatieDe veiligheidscoördinator is de persoon die de veiligheid op een bouwwerf coördineert. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een coördinator voor het ontwerp en de coördinator voor de uitvoering. Eventueel kan één persoon deze twee functies uitvoeren. Dergelijke veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle werven waar een beroep wordt gedaan op 2 of meer aannemers.

De veiligheidscoördinatie werd verplicht bij KB TMB van 25/01/01. Dit KB werd bijgestuurd op 19/01/05.

Belangrijkste wijziging in dit KB is de versoepeling van de wetgeving voor bouwwerken < 500m². De veiligheidscoördinatie mag in dat geval ook gebeuren door de aannemer of architect (als ze aan de vereiste voorwaarden voldoen). U kunt ze als opdrachtgever echter niet verplichten om dit te doen. In dat geval zal er alsnog een beroep gedaan moeten worden op een zgn. externe veiligheidscoördinator.

 

Het is de architect die verantwoordelijk is voor de aanstelling en opvolging van de veiligheidscoördinator, maar de vergoeding van de veiligheidscoördinator is ten laste van de bouwheer. Bespreek de keuze van veiligheidscoördinator dus steeds met je architect!

 

ENVEGA kan voor U de volledige veiligheidscoördinatie van uw project verzorgen, zowel in ontwerpfase als in uitvoeringsfase.

Tot het standaard takenpakket behoort steeds:

  • Opmaak van het veiligheids- en gezondheidsplan (inclusief de nodige risico-analyses)
  • Minimum aantal werfbezoeken (op kritische fasen in het project)
  • Opmaak van het postinterventiedossier.

Indien gewenst, kan Envega ook aanwezig zijn op werfvergaderingen.

 

Envega zorgt ervoor dat alle wettelijke verplichtingen omtrent veiligheidscoördinatie vervuld zijn voor, tijdens en na uw project, maar Envega zorgt vooral voor een goede én veilige werfopvolging en -coördinatie.

 

Als bovendien Envega voor hetzelfde project veiligheidscoördinatie kan combineren met EPB - verslaggever, levert dit U een extra besparing op.