Envega
EPB - Verslaggeving

EPB - VerslaggevingVanaf 1 januari 2006 moeten nieuwbouw- en verbouwde woningen waarvoor een bouwaanvraag ingediend wordt, voldoen aan de eisen van EPB (EnergiePrestatieregelgeving & Binnenklimaat). Ze moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, ventilatie en energieprestatie (verwarmingsinstallatie, zonne-energie...) halen.

Als bouwheer bent U verantwoordelijk voor het voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Het controleren of uw woning voldoet aan de EPB eisen mag enkel gebeuren door een erkend EPB deskundige.

 

ENVEGA is erkend EPB-verslaggever en kan voor U de volledige EPB verslaggeving van uw woning verzorgen.

Tot het standaard takenpakket behoort steeds:

  • Opstellen en indienen van de startverklaring
  • Controle van het ontwerp en eventueel bijkomend advies
  • Minstens 2 werfbezoeken ter opvolging van de werkzaamheden
  • Opmaken van de EPB-aangifte en indienen bij het VEA (Vlaams Energie Agentschap)
  • Afleveren van het energieprestatiecertificaat

Het energieprestatiecertificaat dat U ontvangt, dient U gedurende tien jaar bij te houden.

 

Als bovendien Envega voor hetzelfde project EPB-verslaggeving kan combineren met veiligheidscoördinatie, levert dit U een extra besparing op.